Bepper is een coachpraktijk die niet werkt op één manier of met één methode. Hoewel er door mij een hele eigen methode is ontwikkeld, worden in de reguliere coachtrajecten alle bekende methodes en modellen ingezet die effectief kunnen zijn in de gegeven situatie. 

Op elk moment kijk ik welke aanpak op dat moment het meest effectief lijkt. Of dat nu een gespreksvorm betreft, een rollenspel, een oefening, een actie die bewegen, doen of schrijven betreft. Soms wordt er met materialen gewerkt. Het moet passen bij het moment, het onderwerp en de persoon of personen. 

Ik ben niet zo van de termen en gebruik die weinig in de praktijk. Heldere taal die voor iedereen begrijpelijk is komt vaak beter binnen. Ik ben praktisch en pragmatisch ingesteld maar ook dicht bij mijn hart. Soms direct maar nooit zonder reden en nooit zonder aandacht voor de ander en het effect op de ander. Vaak ook voorzichtig als het nodig is, maar steviger als het kan. Ik daag je uit maar blijf kijken of het effectief en goed is voor jou en dat wat jij wilt bereiken. Met respect, geduld, inzicht en aandacht.