Het is vaak lastig samen te overleggen als je gaat scheiden. De situatie en sfeer waarin beide betrokkenen zitten kan enorm verschillen. De éne vol verdriet en de ander op een roze wolk, of beide vol verdriet, frustratie, boosheid of alle andere emoties die voorbij kunnen komen.

Veel professionals zijn misschien al betrokken bij jullie proces. 

Toch is het belangrijk aandacht te besteden aan dingen die nu misschien nog niet aan de orde lijken te zijn. Of die dat ook nu al zijn maar waar je niet echt aan toe komt. 

Je bent nu aan het redden en overleven, aan het verwerken, plannen maken of nog verbaasd… Grote kans dat allerlei emoties elkaar afwisselen. Er kan van alles gebeuren en duidelijk worden of veranderen in en om het proces van scheiding. Alle betrokken partners (en eventueel kinderen) kunnen dit heel verschillend ervaren. Soms spelen ook nog (schoon-)ouders een rol.

Nu bespreken is later ontspanning

Tijdens sessies rond dit onderwerp besteden we aandacht aan die dingen die nu soms nog niet aan de orde zijn. Of misschien ook wel. Dan kán over praktische zaken gaan, maar veel vaker staat de manier van luisteren naar elkaar en de verschillen ontdekken en onder ogen zien centraal. Hoe er in de toekomst keuzes worden gemaakt en wanneer dat samen gebeurt en wanneer dat afzonderlijk kan. En hoe jullie dat samen (en/of samen met je kind(eren) aanpakken zodat het zo ontspannen mogelijk verloopt.

Om te voorkomen dat je in een ‘vecht’-scheiding belandt is het belangrijk dat de communicatie en de manier van communiceren zo optimaal mogelijk is voor de dingen die er toe doen voor beiden. En dat bespreekbaar wordt gemaakt waar je anders in de toekomst met een boog omheen loopt of steeds weer elkaar over in de haren kunt vliegen. 

We besteden aandacht aan die dingen die afstemming behoeven maar waarin jullie, gezien de huidige situatie en/of jullie verschillen, misschien moeite mee hebben. Daardoor brengen jullie jezelf, elkaar en of je kind(eren) mogelijk meer schade toe dan nodig is. 

Het is na de scheiding soms nogal gecompliceerd

Voorkomen is beter dan genezen en soms is genezen zo moeilijk……

Het kan knap lastig zijn als er altijd omstandigheden en gelegenheden blijven bij relaties die levenslang meegaan. Omdat er blijvend verbindende factoren zijn; Je kind blijft je kind.

Maar ook jij leeft door dus er komen ook nog nieuwe mensen bij in de toekomst. Ook die moeten weer hun rol vinden, krijgen en nemen in het geheel van alles.

Het voorkómen van een scheiding is niet altijd mogelijk of niet altijd wenselijk. Het voorkómen van eeuwigdurende spanning en strijd vaak wel.

Maak een begin met dit traject en boek een aantal sessies voor 2 personen of voor je gezin. Bespreek gerust de mogelijkheden.

In dit coachtraject staat communicatie en afstemming centraal. Deels gaat het over oefenen en een wat praktische benadering. Maar natuurlijk ligt veel van wat voorbij komt wel gevoelig. Daar is aandacht voor. Voor ieder apart.

Zonder ruimte voor emoties die er bij ieder zijn, kan er niet helder gedacht, gekozen en overlegd worden.

Zonder ruimte voor onderlinge verschillen in wensen, ervaringen, visie en prioriteiten is er geen afstemming mogelijk.

Heb je na een sessie samen behoefte aan meer aandacht voor jou alleen, dan kan dat uiteraard. Wat een persoon in een één-op-één sessie deelt, zal nooit gedeeld worden in een sessie met de (ex-)partner en/of deelnemende kinderen.

Als de scheiding al achter de rug is en de communicatie en afstemming onderling loopt niet naar wens, dan kun je ook dan nog terecht voor deze hulp. Je leest er hier meer over.