Het oppikken van signalen is essentieel. Preventief inzetten van coaching helpt veel leed voorkomen voor de medewerker én beperkt het risico op uitval. 

Ook als een medewerker (nog) niet dreigt uit te vallen, kan het aanbieden van een coachtraject veel winst opleveren voor de persoon in kwestie én voor de organisatie. Beiden zullen profiteren van de persoonlijke groei en de professionele groei op het gebied van soft skills zoals communicatie eigenaarschap, vaardigheden, zelfbewustzijn, leiding geven, feedback geven en ontvangen, grenzen kennen, bewaken en communiceren, zelfvertrouwen en keuzes maken.

Stress zorgt voor uitval. Wees er tijdig bij en voorkom ziekteverzuim én leed voor medewerkers!

Bepper biedt een abonnement voor organisaties aan. Dat heeft veel voordelen.

Financieel 

Bij afname meerdere coachtrajecten per jaar levert het abonnement voordeel op ten opzichte van het toch al bescheiden tarief van Bepper. Een Abonnement is goedkoper dan losse sessies.

Om optimaal uitval te voorkomen, adviseren wij om met het abonnement voor iedere medewerker een jaar door 1x per 5 weken een coachgesprek te inplannen. Een vinger aan de pols houden is dan goed mogelijk en signalen die wijzen op mogelijk risico van uitval kunnen tijdig gezien worden en aangepakt worden zodat uitval wordt voorkomen. Ook kan er zo ruimte zijn voor spanning en stress rond bijvoorbeeld ongewenst gedrag waarvoor uw medewerkers dan altijd een veilige externe plek hebben om daarvoor aandacht te vragen. Zowel voor de medewerker als ook voor de organisatie kan zo veel leed en schade worden voorkomen.


Abonnementsprijs = € 1000,- per jaar.

Prijs Traject bij Abonnement = € 750,- (= uurtarief per sessie € 93,75)

U ontvangt het abonnementsgeld terug indien uw organisatie de doorlopende coaching afneemt voor minimaal 15 medewerkers.

(bij 10 trajecten levert dat een voordeel op van €1140, bij 20 trajecten levert dat €4280 voordeel op.)

Prijs per traject zonder Abonnement = € 960,- (uurtarief €120,-)

  • alle hier genoemde bedragen zijn exclusief BTW
  • een traject bestaat uit 8 sessies van 1 uur (online of live)
  • Sessie #1 is intake en wordt gerekend als 1e sessie van het traject. Wanneer de cliënt en coach geen klik ervaren, wordt er niks in rekening gebracht.
  • Na elk traject is er de mogelijkheid om een korte drie-weg-sessie met de leidinggevende te hebben voor afstemming en overleg.

Bij het traject behoort een online omgeving waarin gewerkt kan worden aan opdrachten, reflectieverslagen, logboek en meer.

Kennis van de sector

Bepper heeft al veel mensen gecoacht die werkzaam zijn in het Bioscience park Leiden, op de Universiteit Leiden en van Hogeschool Leiden. Zowel in het Nederlands als in het Engels. We weten in welke omstandigheden medewerkers werken en wat er zoal speelt.

Advies

Door het coachen van meerdere medewerkers van een organisatie kan er soms een rode draad worden opgepikt. Zonder op de inhoud van de sessies in te gaan, kan Bepper in gesprek met de organisatie om bepaalde punten onder de aandacht te brengen. De organisatie kan dan met dit opgepikte signaal besluiten wat ze daar wel of niet mee kunnen en willen doen. Er kan in ook overleg een programma worden opgesteld waarbij Bepper voor uw organisatie een scan maakt van uw organisatie en de behoefte aan scholing, ontwikkeling en loopbaancoaching. Eventueel kan hiervoor een beroep worden gedaan op subsidie vanuit de SLIM-regeling.

Eén loket

Als abonnementhouder weet u met wie u te maken heeft en waar u aan toe bent. Korte lijnen en snelle heldere communicatie. Wij bieden coaching op het gebied van Work-Life-Balance, executive coaching, communicatie en andere soft skills. Ook kunnen medewerkers via e-learning in combinatie met een aantal coachsessies werken aan hun soft skills. U kunt daarover meer lezen op deze pagina.

Ook bieden we sessies aan voor twee personen waarbij de samenwerking niet prettig verloopt. Afzonderlijk maar ook samen, kunnen zij een coach traject volgen om de interactie en samenwerking te optimaliseren. 

Natuurlijk bent u ook zonder abonnement welkom bij Bepper. Wij komen graag bij u langs om kennis te maken.

Voor bedrijven zijn wij ook aangesloten bij Soft Skills Nederland. U kunt uw medewerkers daarmee een assessment aanbieden met begeleidende coaching. Lees meer