KLACHTENREGELING

Bepper B.V. 
Pieterskerkhof 36 
2311ST Leiden 
Kvk 27357395 

Bepper B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur E.A.S. Bouwhuis, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening dat het volgende klachtenreglement van toepassing is. 

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen? Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van Bepper B.V. 

Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. 
Bepper B.V. streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen. Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke melding. Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven. 

Klachtenprocedure

1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij het Bepper B.V. 

2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het een e-mail naar info@bepper.eu of via de post naar bovenstaand adres o.v.v. “Klacht”. Het schrijven zal worden ontvangen door Liesbeth Bouwhuis, eigenaar van het Bepper B.V.. 

3. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht. 

4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. 

5. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden. 

6. Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard. 

7. Alle coaches en trainers van Bepper B.V. zijn aangesloten bij de ST!R. Mocht Bepper B.V. uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de ST!R t.b.v. cliënten.