Team-coaching, Team-building en Project-building

Elkaar tegenwerken? Of toch liever samenwerken en versterken?

Bij team-building kan er gewerkt worden vanuit verschillende invalshoeken.

Het kan gaan over de mensen, de samenstelling, het project of het proces.

Het doel kan zijn om de manier van samenwerken of communicatie te verbeteren. Het (beter) verdelen van taken en verantwoordelijkheden. Ook het onderzoeken wat nodig is een project te laten slagen of nog iets anders. 

De Bepper Balance Methode

 • brengt aan het licht wat mogelijk is of 
 • hoe men ergens verschillend over denkt en 
 • maakt de communicatie over een onderwerp gemakkelijker
 • bevordert het eigenaarschap van deelnemers
 • bevordert het deelnemen van ieder teamlid
 • voorkomt escalatie en bevordert begrip en mildheid naar elkaar.

Iedereen doet mee omdat het laagdrempelig is en er visueel en met tastbare middelen gewerkt wordt. 

De methode helpt om zonder conflict en zonder uitweiden, te focussen op het onderwerp en echt SAMEN te werken aan de verbetering die gewenst is of de richting die gekozen moet worden. De trainer is ervaren en zorgt samen met de deelnemers voor een veilige en prettige sfeer tijdens de training.

De methode bevordert het eigenaarschap van de teamleden, zorgt voor meer onderling begrip en stimuleert het vinden van de beste aanpak vanuit de teamleden. Dat betekent meer overzicht, inzicht en motivatie en dat komt allemaal ten goede aan de samenwerking en het project. 

Doel van de TEAM-building of PROJECT-building

Een groep pedagogen bij een TNO workshop.
 • verbetering in de samenwerking
 • verbetering van communicatie, op elke manier van communiceren (online en offline, gedrag, woorden, intonatie, betrouwbaarheid, snelheid enz.)
 • een project optimaal organiseren door de juiste inzet van mensen, manieren, middelen en kaders
 • het bevorderen van eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de persoon, de teamleden en het doel
 • het bevorderen van de bewustwording van eigen grenzen en mogelijkheden en de communicatie daarover op positieve en veilige wijze
 • het bewaken van de kaders en het brainstormen zonder kaders
 • het vergroten van inlevingsvermogen en het onderling begrip

Voor wie?

De methode is geschikt voor alle lagen van de organisatie. Vooraf vindt een intakegesprek plaats waarbij tenminste 1 uur de tijd is om te praten over de situatie en doel(en). Zo maken we de activiteit op maat om het beste resultaat te behalen. 

Bij een Bepper TEAM-building of PROJECT-building op maat wordt per activiteit met maximaal 9 personen gewerkt per trainer. Bij meer personen of meerdere teams kan deze activiteit in een veelvoud geboekt worden.

Naast het inzetten van de Bepper Balance Methode voor Team-Building en workshops op maat voor teams, is het ook mogelijk de mensen in een team afzonderlijk EN als geheel te coachen. Hiebij is natuurlijk veel meer aandacht voor de individu in het team. 

Mooie resultaten worden ook behaald met de combinatie van aandacht voor het individu én de aanpak van het team als geheel met de Bepper Balance methode. Er kan een heel goed, stabiel en uitgebalanceerde samenwerking worden bereikt. 

Neemt u contact op voor overleg via info@bepper.eu of bel ons op 06 12 400 50. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Uw vraag stellen via het contactformulier kan natuurlijk ook.