De weg vinden

Bepper

Overzicht ---> Inzicht ---> Verbetering

Home | Coaching | Aanpak | Workshops | 1op1Dieet | Wie ben ik | Agenda | BBM | Boek | Inschrijven of bestellen | Contact English

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Bepper Informatie over de Bepper Balance Methode Aanmeld formulier

KLACHTENREGELING

Bepper B.V.
Pieterskerkhof 36
2311ST Leiden
Kvk 27357395

Bepper B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur E.A.S. Bouwhuis, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening dat het volgende klachtenreglement van toepassing is.

Bent u ontevreden of wilt u een klacht indienen? Wij werken continu aan onze kwaliteit en vinden het zeer belangrijk dat u tevreden bent over de dienstverlening van Bepper B.V.

Indien u een klacht heeft kunt u ons dit telefonisch of per e-mail laten weten. Door deze melding stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren.
Bepper B.V. streeft naar een goede klachtenafhandeling en zal alles in het werk stellen om tot een geschikte oplossing te komen. Onze voorkeur gaat uit naar een schriftelijke melding. Hieronder staat onze klachtenprocedure beschreven.

Klachtenprocedure

1. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk directe oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden door de trainer/coach zoveel mogelijk direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op met de organisatie, dan kunt u de klacht indienen bij het Bepper B.V.

2. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het een e-mail naar info@bepper.eu of via de post naar bovenstaand adres o.v.v. “Klacht”. Het schrijven zal worden ontvangen door Liesbeth Bouwhuis, eigenaar van het Bepper B.V..

3. U krijgt binnen drie dagen bevestiging van ontvangst van de klacht.

4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen twee weken na ontvangst behandeld. In de meeste gevallen zal de trainer/coach binnen enkele dagen contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen.

5. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan wordt u hiervan binnen deze twee weken op de hoogte gesteld. Tevens wordt aangeven wat de reden van de vertraging is en de verwachte termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

6. Klachten of opmerkingen de wijze van afhandeling worden door ons geregistreerd en minimaal 2 jaar bewaard.

7. Alle coaches en trainers van Bepper B.V. zijn aangesloten bij de ST!R. Mocht Bepper B.V. uw klacht niet naar behoren oplossen, of bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klachten wenden tot: Klachtenregeling van de klachtencommissie van de ST!R t.b.v. cliënten.

logo Bepper

Wat zeggen cliënten:

"Ik realiseer me nu beter en heb beter inzicht hoe het komt dat ik zo moeilijk los kom van mijn werk-mindset. Ik heb nu handvatten waarmee ik bewust een grens kan trekken tussen werken en vrije tijd."

"Fijn dat je direct bent en me ‘dwingt’ tot nadenken of tot anders handelen. Ik ging vragen over gevoel en waarom vaak uit de weg, en nu kon dat niet. Op een prettige manier begeleidde je mij daarin."

"De directe benadering vind ik erg fijn. Ik heb het idee dat deze coach bij iedereen een traject op maat maakt en dat je daardoor met iedere coachvraag bij haar terecht kan."

"Je komt op mij over als een warme, open coach die goed kan helpen met het achterhalen waar iemand mee zit en hoe dit aan te pakken. Ik vond het een enorme plus dat je veel concrete tools mee kan geven in een korte tijd."

"Ik wil je hartelijk bedanken voor je inzicht en wijsheid, en vooral ook je geloof in mij."

"Ik ben mij veel bewuster geworden van mijzelf. Hoe kom ik over. Maar ook, waarom doe ik de dingen die ik doe."

"Normaal kan ik overal omheen kletsen en met mijn kennis en vlotte babbel de hete brij uit de weg gaan maar nu schakel ik mijn ‘talking monkey’ uit omdat mijn intuïtie en onderbuik mee doen. Daardoor ben ik eerlijker omdat mijn onderbewuste ook meedoet in de sessie."

"Daar kijken wij blijkbaar heel verschillend naar, naar onze relatie. En hoeveel wij wel of niet samen doen. Ik vind het nogal confronterend. Ik voel me vaak alleen maar had niet goed in de gaten dat mijn partner hele andere behoeftes heeft."

"Onze medewerker heeft veel duidelijker haar eigen wensen en grenzen in beeld en zet dat ook in op de werkvloer. Daar heeft iedereen heeft baat bij."


Voor rust, ruimte en overzicht.
Bepper B.V. Coaching, Pieterskerkhof 36, 2311ST Leiden
Bankrekeningnr. NL26RABO0150761449 KvK:27357395 BTW nr.8217 09 379
Tel.0612400150 / info@bepper.eu / Bepper B.V. /
www.bepperbalance.com / www.bepper.eu / www.novide.nl/ www.dankjewel.nl
algemene voorwaarden / klachtenregeling / AVG
<<<Go Back