Let op 1: De informatie die we hieronder hebben uitgewerkt over het STAP Ontwikkeladvies is nog niet definitief.

Let op 2: Indien je buiten de doelgroep valt is dit ontwikkeltraject natuurlijk ook mogelijk bij Bepper, maar dan wordt het niet vergoed door het STAP-Budget.

Let op 3: per 1 april is het mogelijk een aanvraag te doen. Het aantal STAP-subsidie trajecten voor ontwikkel advies zoals hier beschreven is beperkt!

Hoe ziet een (gratis) STAP Ontwikkeladvies eruit?
Een STAP Ontwikkeladvies is een loopbaanbegeleidingstraject van minimaal 4 begeleidingsuren met daarin ook een arbeidsmarktscan of ondernemersscan, met als resultaat een gespreksverslag en ontwikkelplan met ook aandacht voor om- en bijscholingsmogelijkheden.

Voor wie is het STAP Ontwikkeladvies?
Het STAP Ontwikkeladvies is voor mensen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met opleiding tot en met niveau MBO 2.

Het gaat dus om mensen die geen opleiding hebben gevolgd, of basisonderwijs hebben gevolgd, of als hoogst genoten opleiding een vmbo-opleiding, mbo 1 of mbo 2 hebben gevolgd. (Mensen met een afgeronde havo of vwo-opleiding komen niet in aanmerking.

Hoe werkt het?
Vanaf 1 februari kan ik als loopbaancoach kandidaten registreren op ontwikkeladviesportaal.nl van SZW (daar zit een maximaal aantal per kwartaal aan). Ik ontvang dan een code per registratie en daarmee kan ik vanaf 1 maart de subsidie bij SZW per kandidaat aanvragen (tot 15 december 2022, of eerder als het budget op is).

Aanmelden voor Loopbaan Ontwikkeltraject bij Bepper(binnenkort beschikbaar)

Meer informatie over STAP-budget

Download hier de STAP-flyer: